ชื่อสี: denim blue
รหัสฐานสิบหกของสี: #4060a0
สี RGB: 64 96 160 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: denim blue. รหัสฐานสิบหกของสี: (#4060a0). สี RGB: 64 96 160 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้