Fargenavn: mørk oliven
Heksadesimal farge: #404000
RGB-farge: 64 64 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørk oliven. Heksadesimal farge: (#404000). RGB-farge: 64 64 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.