Naziv boje: čokolada
Heksadecimalna boje: #402000
RGB boja: 64 32 0 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: čokolada. Heksadecimalna boje: (#402000). RGB boja: 64 32 0 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.