Fargenavn: mørk blå grå
Heksadesimal farge: #204040
RGB-farge: 32 64 64 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørk blå grå. Heksadesimal farge: (#204040). RGB-farge: 32 64 64 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.