Fargenavn: furu grønn
Heksadesimal farge: #204020
RGB-farge: 32 64 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: furu grønn. Heksadesimal farge: (#204020). RGB-farge: 32 64 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.