Název barvy: temný
Šestnáctková barva: #202020
RGB barva: 32 32 32 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: temný. Šestnáctková barva: (#202020). RGB barva: 32 32 32 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.