Fargenavn: veldig mørk brun
Heksadesimal farge: #200000
RGB-farge: 32 0 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: veldig mørk brun. Heksadesimal farge: (#200000). RGB-farge: 32 0 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.