Naziv boje: azurno
Heksadecimalna boje: #0080e0
RGB boja: 0 128 224 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: azurno. Heksadecimalna boje: (#0080e0). RGB boja: 0 128 224 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.