PIXNIO »

Tên màu sắc: màu ngọc lam đậm
Màu thập lục phân: #006060
Màu RGB: 0 96 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.