Fargenavn: mørk turkis
Heksadesimal farge: #006060
RGB-farge: 0 96 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørk turkis. Heksadesimal farge: (#006060). RGB-farge: 0 96 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.