Název barvy: Černá
Šestnáctková barva: #000000
RGB barva: 0 0 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: Černá. Šestnáctková barva: (#000000). RGB barva: 0 0 0 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.