PIXNIO / ศิลปะ / ภาพวาดภาพประกอบ /

ภาพวาดด้วยมือของม้าสามตัวที่มีแผงคอยาวที่ควบม้าภาพร่างบนกระดาษสีเหลืองจางเก่า


ใช้งานได้ฟรี
3840 × 2892
JPG
ภาพวาดด้วยมือของม้าสามตัวที่มีแผงคอยาวที่ควบม้าภาพร่างบนกระดาษสีเหลืองจางเก่า
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
ปริภูมิสี:
sRGB
คุณภาพของภาพ:
96 จุดต่อนิ้ว
พิกเซล:
11105280 (≈11.1 MP)
อัปโหลด:
2024-05-22