PIXNIO / คน / ผู้ชาย /

เท้าเปล่า, ภาพจำลอง, ขา, อู่ซ่อมรถ, ในร่ม, สกปรก, เงา, ฟุต, คอนกรีต, ในที่ร่ม


ใช้งานได้ฟรี
9367 × 6926
JPG
เท้าเปล่า, ภาพจำลอง, ขา, อู่ซ่อมรถ, ในร่ม, สกปรก, เงา, ฟุต, คอนกรีต, ในที่ร่ม
อัลบั้ม:
ผู้ชาย
เมกะพิกเซล:
64.9 MP
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
ปริภูมิสี:
sRGB
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
แนวการวาง:
ปกติ
พิกเซล:
64875842 (≈65.9 MP)
อัปโหลด:
2022-10-28