ความละเอียด:
7453 × 4969
เมกะพิกเซล:
37.6 MP
ผู้สร้าง:
Adrian Pelletier
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2019-09-03
คำสำคัญ:
เปลือก, พันธุ์ไม้, น้ำตาลอ่อน, ไม้, หยาบ, ไม้, เก่า, เนื้อ, ไม้เนื้อแข็ง, ไม้
พิกเซล:
37033957 (≈37.6 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
103.5″ × 69″
262.9cm × 175.3cm
กลาง:
37.3″ × 24.8″
94.7cm × 63.1cm
สูง:
24.8″ × 16.6″
63.1cm × 42.1cm
สูงมาก:
16.6″ × 11″
42.1cm × 28cm
ดีเยี่ยม:
12.4″ × 8.3″
31.6cm × 21cm
พิเศษ:
8.3″ × 5.5″
21cm × 14cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน