ชื่อสี: ทราย
รหัสฐานสิบหกของสี: #f0c080
สี RGB: 240 192 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ทราย. รหัสฐานสิบหกของสี: (#f0c080). สี RGB: 240 192 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้