Fargenavn: sand
Heksadesimal farge: #f0c080
RGB-farge: 240 192 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: sand. Heksadesimal farge: (#f0c080). RGB-farge: 240 192 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.