Namn på färg: sand
Hexadecimal färg: #f0c080
RGB färg: 240 192 128 (röd, grön, blå)
Namn på färg: sand. Hexadecimal färg: (#f0c080). RGB färg: 240 192 128 (röd, grön, blå)

Inloggning  för att se mer bilder, kan du logga in genom att använda befintlig e-post eller konto till socialt nätverk.