ชื่อสี: ข้าวโพด
รหัสฐานสิบหกของสี: #f0c060
สี RGB: 240 192 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ข้าวโพด. รหัสฐานสิบหกของสี: (#f0c060). สี RGB: 240 192 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้