Naziv boje: kukuruz
Heksadecimalna boje: #f0c060
RGB boja: 240 192 96 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: kukuruz. Heksadecimalna boje: (#f0c060). RGB boja: 240 192 96 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.