ชื่อสี: สีเหลืองหมองคล้ำ
รหัสฐานสิบหกของสี: #e0e060
สี RGB: 224 224 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: สีเหลืองหมองคล้ำ. รหัสฐานสิบหกของสี: (#e0e060). สี RGB: 224 224 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้