Fargenavn: kjedelig gul
Heksadesimal farge: #e0e060
RGB-farge: 224 224 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: kjedelig gul. Heksadesimal farge: (#e0e060). RGB-farge: 224 224 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.