ชื่อสี: สีเขียวอมชมพู
รหัสฐานสิบหกของสี: #c0e020
สี RGB: 192 224 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: สีเขียวอมชมพู. รหัสฐานสิบหกของสี: (#c0e020). สี RGB: 192 224 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)