Naziv boje: bolesno žuto
Heksadecimalna boje: #c0e020
RGB boja: 192 224 32 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: bolesno žuto. Heksadecimalna boje: (#c0e020). RGB boja: 192 224 32 (crvena, zelena, plava)
Besplatne Slike informacije: bolesno žuto, boja: #c0e020, besplatne slike.