ชื่อสี: ทารกอ้วกสีเขียว
รหัสฐานสิบหกของสี: #c0c000
สี RGB: 192 192 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ทารกอ้วกสีเขียว. รหัสฐานสิบหกของสี: (#c0c000). สี RGB: 192 192 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้