Název barvy: baby puke green
Šestnáctková barva: #c0c000
RGB barva: 192 192 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: baby puke green. Šestnáctková barva: (#c0c000). RGB barva: 192 192 0 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.