Fargenavn: baby puke grønn
Heksadesimal farge: #c0c000
RGB-farge: 192 192 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: baby puke grønn. Heksadesimal farge: (#c0c000). RGB-farge: 192 192 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.