ชื่อสี: อิฐสีส้ม
รหัสฐานสิบหกของสี: #c04000
สี RGB: 192 64 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: อิฐสีส้ม. รหัสฐานสิบหกของสี: (#c04000). สี RGB: 192 64 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้