Fargenavn: murstein oransje
Heksadesimal farge: #c04000
RGB-farge: 192 64 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: murstein oransje. Heksadesimal farge: (#c04000). RGB-farge: 192 64 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.