ชื่อสี: หิน
รหัสฐานสิบหกของสี: #a0a080
สี RGB: 160 160 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: หิน. รหัสฐานสิบหกของสี: (#a0a080). สี RGB: 160 160 128 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้