Fargenavn: stein
Heksadesimal farge: #a0a080
RGB-farge: 160 160 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: stein. Heksadesimal farge: (#a0a080). RGB-farge: 160 160 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.