PIXNIO /

Namn på färg: sten
Hexadecimal färg: #a0a080
RGB färg: 160 160 128 (röd, grön, blå)

Inloggning  för att se mer bilder, kan du logga in genom att använda befintlig e-post eller konto till socialt nätverk.