ชื่อสี: อาเจียน
รหัสฐานสิบหกของสี: #a0a020
สี RGB: 160 160 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: อาเจียน. รหัสฐานสิบหกของสี: (#a0a020). สี RGB: 160 160 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้