Název barvy: zvracení
Šestnáctková barva: #a0a020
RGB barva: 160 160 32 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: zvracení. Šestnáctková barva: (#a0a020). RGB barva: 160 160 32 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.