Naziv boje: povraćanje
Heksadecimalna boje: #a0a020
RGB boja: 160 160 32 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: povraćanje. Heksadecimalna boje: (#a0a020). RGB boja: 160 160 32 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.