ชื่อสี: ม่วงแดงเข้ม
รหัสฐานสิบหกของสี: #a00060
สี RGB: 160 0 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ม่วงแดงเข้ม. รหัสฐานสิบหกของสี: (#a00060). สี RGB: 160 0 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)