Název barvy: hluboká purpurová
Šestnáctková barva: #a00060
RGB barva: 160 0 96 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: hluboká purpurová. Šestnáctková barva: (#a00060). RGB barva: 160 0 96 (červená, zelená, modrá)