ชื่อสี: ดอกลาเวนเดอร์ลึก
รหัสฐานสิบหกของสี: #8060c0
สี RGB: 128 96 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ดอกลาเวนเดอร์ลึก. รหัสฐานสิบหกของสี: (#8060c0). สี RGB: 128 96 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้