Fargenavn: dyp lavendel
Heksadesimal farge: #8060c0
RGB-farge: 128 96 192 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: dyp lavendel. Heksadesimal farge: (#8060c0). RGB-farge: 128 96 192 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.