Název barvy: tmavošedý
Šestnáctková barva: #404020
RGB barva: 64 64 32 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: tmavošedý. Šestnáctková barva: (#404020). RGB barva: 64 64 32 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.