Fargenavn: mørk grå
Heksadesimal farge: #404020
RGB-farge: 64 64 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørk grå. Heksadesimal farge: (#404020). RGB-farge: 64 64 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.