ชื่อสี: ครามสีน้ำเงิน
รหัสฐานสิบหกของสี: #4020a0
สี RGB: 64 32 160 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ครามสีน้ำเงิน. รหัสฐานสิบหกของสี: (#4020a0). สี RGB: 64 32 160 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)