Názov farby: indigo modrá
Hexadecimálna farba: #4020a0
RGB farba: 64 32 160 (červená, zelená, modrá)
Názov farby: indigo modrá. Hexadecimálna farba: (#4020a0). RGB farba: 64 32 160 (červená, zelená, modrá)
Voľné obrázky informácie: indigo modrá, farba: #4020a0, bezplatné obrázky.