ชื่อสี: ครามสีเข้ม
รหัสฐานสิบหกของสี: #202060
สี RGB: 32 32 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: ครามสีเข้ม. รหัสฐานสิบหกของสี: (#202060). สี RGB: 32 32 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้