Fargenavn: mørk indigo
Heksadesimal farge: #202060
RGB-farge: 32 32 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: mørk indigo. Heksadesimal farge: (#202060). RGB-farge: 32 32 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.