ชื่อสี: สีม่วงเข้มมาก
รหัสฐานสิบหกของสี: #200020
สี RGB: 32 0 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: สีม่วงเข้มมาก. รหัสฐานสิบหกของสี: (#200020). สี RGB: 32 0 32 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้