Fargenavn: veldig mørk lilla
Heksadesimal farge: #200020
RGB-farge: 32 0 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: veldig mørk lilla. Heksadesimal farge: (#200020). RGB-farge: 32 0 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.