Megapixlar:
8.9 MP
Orientering:
Landskap (beskuren)
Upphovsman:
Gary M. Stolz, USFWS
Mer informationer:
JPEG  8.9 MP Fullfärg 

Bild finns i public domain, utan copyright, inga rättigheter förbehålls, fri att användas. Du kan använda kort för varje personlig eller kommersiell användning utan föregående skriftligt tillstånd och utan avgift eller förpliktelse.