Namn på färg: röd
Hexadecimal färg: #f00000
RGB färg: 240 0 0 (röd, grön, blå)
Namn på färg: röd. Hexadecimal färg: (#f00000). RGB färg: 240 0 0 (röd, grön, blå)

Inloggning  för att se mer bilder, kan du logga in genom att använda befintlig e-post eller konto till socialt nätverk.