Fargenavn: rød
Heksadesimal farge: #f00000
RGB-farge: 240 0 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: rød. Heksadesimal farge: (#f00000). RGB-farge: 240 0 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.