Název barvy: Červené
Šestnáctková barva: #f00000
RGB barva: 240 0 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: Červené. Šestnáctková barva: (#f00000). RGB barva: 240 0 0 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.